Image

فرصت های شغلی

فرایند استخدام ما

Image

خدمات دیگر

جذب و استخدام

استخدام یک بخش حیاتی از مدیریت منابع انسانی  است. اصطلاح جذب و استخدام به فرآیند یافتن ، تماس و جذب ، مصاحبه ، انتخاب ، استخدام و معرفی کارمندان گفته می شود.

مشاوره

خدمات مشاوره ای ما با ارائه راهکارهای منحصر به فرد و کاربردی مدیریت منابع انسانی، تمامی نیازهای تجاری شما را برآورده می نماید.خدمات مشاوره ای HCTLinked می تواند

آموزش

بهترین کارمندان نیز در صورت عدم آموزش صحیح، قطعا  شانس موفقیت را نخواهند داشت. آموزش کارکنان روشی موثر برای  تربیت نیروهای  جدید و توسعه  نیروهای موجود است.

درباره ما

ترکیبی از یک شبکه حرفه ای و یک موتور جستجوی دقیق است که توسط تیمی از متخصصان استخدام و منابع انسانی کنترل می شود که  در سال 2016 در تهران تأسیس شد تا استعدادهای آموزش دیده ، مصاحبه شده و واجد شرایط را، به شرکت های داخلی و بین المللی در ایران معرفی کند.
به طور کلی تخصص های مختلف در HCTLinked عبارتند از: جستجوی افراد و مشاغل ، آگهی های شغلی ، ارزیابی حقوق مزایا و روندهای شغلی ، تبلیغات و تولید محتوای آموزشی، بارگذاری رزومه کارجویان  و اشتراک با کارفرمایان است.
ما کمک می کنیم تا با ایجاد  یک پیوند گسترده و معنی دار که در آن  پتانسیل ها به خوبی کشف شده و شرکت ها به طور حرفه ای به کارمندان مورد نیاز خود تجهیز شوند.
هدف ما این است که با برگزاری دوره های آموزشی و برنامه ریزی ،  بانک رزومه ی پیشرویی داشته باشیم و بتوانیم استعدادها را به سازمان ها معرفی نماییم.
Image

چرا HCTLinked

چند دلیل که چرا شرکت ها ما را انتخاب می کنند.
داشتن توانایی ایجاد یک ارتباط موثر بین استعدادها و سازمان ها
تخصص و مهارت استخدام کنندگان ما در شناسایی استعدادها و تطبیق آنها با نیازهای مشتری
تعامل کاری بسیار نزدیکی با دانشگاه ها و موسسات آموزشی داریم
تجربه همکاری مشترک با شرکت های چند ملیتی
s
وجود رضایت بیش از 90 درصدی در پروژه های قبلی انجام شده توسط ما
ارائه برنامه های توسعه ای بعد از انجام فرایند استخدام